مشاوره و انتخاب راه حل هاي جامع سازماني

مشاوره و انتخاب راه حل هاي جامع سازماني

• خدمات مشاوره، طراحي، ارزيابي و انتخاب ERP

در دنياي پيشرفته امروزي كه در هرلحظه‌ي آن شاهد تغييرات بنيادي و پيش‌رونده در استفاده از فناوري‏ها هستيم، نگهداري اطلاعات و به‌روز نگه‌داشتن آن، ازجمله وظايف مهم سازمان‏ها به‌حساب مي‏آيد. اطلاعات به‌مثابه خون سازمان است که جريان آن، بقاي سازمان را تضمين مي‏كند. در چنين محيطي، كمتر سازماني يافت مي‏شود كه خود را به ابزارهاي نوين اطلاعاتي تجهيز نكرده باش، زيرا ثبت، بازيابي و نگهداري اطلاعات مختلف سازمان يا شركت، مديران را در تصميم‌گيري به‌موقع در لحظات سرنوشت ساز كمك و ياري مي‌بخشد.

ازجمله فعاليت‏هايي كه اين سازمان‏ها براي ارتقاي استفاده از اطلاعات خود انجام مي‏دهند، بازنگري بر آنچه سيستم‏هاي اطلاعاتي مي‏نامند، است. صحبت از مزاياي بهره برداري و استقرار سيستم هاي جامع نياز به تفسير و توضيح ندارد، اما چرا در عمل در کشور ما، بسياري از پروژه هاي اين حوزه عليرغم حمايت مدیریت ارشد و صرف وقت و هزينه بسيار با شکست مواجه شده اند؟ پاسخ در عدم انتخاب صحيح و عدم بهره گيري از متدولوژي علمي انتخاب نرم افزارهاي جامع سازماني است.

شرکت پرشيا فاوا گسترش به مثابه شرکتهاي مشاوره اي بزرگ در دنيا مانند Technology evaluation center و يا Gartner اقدام به طراحي و بومي سازي متدولوژي جهت ارزيابي سيستم هاي جامع سازماني(ERP) نموده است که با طي نمودن آن و بررسي سازمان از زواياي مختلف اعم از فرآيندي، زيرساخت، نرم-افزار، فرهنگ سازماني، فرهنگ فناوري اطلاعات و با توجه به چشم انداز و ماموريت بنگاه اقتصادي در آينده و همچنين مقايسه با برترينهاي همان صنعت، ، سامانه يا سامانه هايي ERP که بيشترين تشابه و تطابق با نيازمنديهاي سازمان، فرهنگ جاري و فضاي کسب و کار دارند، پيشنهاد مي-نمايد. بديهي است بهره گيري از روشي علمي جهت انتخاب و استقرار سامانه هاي پراهميتي مانند ERP، نقش کليدي در موفقيت اجراي چنين پروژه هايي خواهد داشت.

• خدمات مشاوره، طراحي، ارزيابي و انتخاب راه حل هاي جامع سازماني شاملSCM,CRM,،Total Solution و ...

امروزه وابستگي بنگاه هاي اقتصادي در ريزترين اجزا فرآيندي با بازوي فناوري اطلاعات محقق مي گردد، کمترين مجموعه اي يافت مي شود که حداقل بخشي از فرآيندها و روالهاي کاري خود را به سيستم هاي نرم افزاري مجهز نکرده باشد و يا در صدد اقدام براي اين موضوع نباشد. حال سوال اين است که چه نوع سيستم نرم افزاري براي مجموعه ما مناسب است؟ آيا همواره و براي همه شرکتها سيستمهاي جامع مدیریت منابع پاسخگوي نياز است و يا بالعکس ممکن است انتخاب چنين سيستم هايي سازمان را با خطرات جدي مواجه کند. شرکت پرشيا فاوا گسترش به مثابه شرکتهاي مشاوره اي بزرگ در دنيا، با ايجاد و بومي سازي متدولوژي که در بيش از يک دهه گذشته در مجموعه هاي معظم و بزرگي، انجام و بهينه سازي گرديده است، سازمان را از زواياي مختلف اعم از فرآيندي، زيرساخت، نرم افزار، فرهنگ سازماني، فرهنگ فناوري اطلاعات و ... بررسي نموده و با توجه به چشم انداز و ماموريت بنگاه اقتصادي در آينده و همچنين مقايسه با برترينهاي همان صنعت، از بين گزينه هاي مختلف اعم از Total Solution ها، MIS و يا سيستم هاي با کاربري مشخص، بهترين گزينه را همراه با ريزترين مشخصات فني به کارفرمايان خود پيشنهاد مي نمايد.


• مشاوره، ارزيابي، انتخاب و نظارت بر پروژه هاي بانکداري الکترونيک

سيستم بانکداري الکترونيکي يکپارچه سيستمي است که کليه محصولات و خدمات بانکي و عمليات راهبري و مديريت آنها را از طريق دسترسي به پايگاه داده‌هاي مشترک و متمرکز در قالب يک سيستم ارائه مي‌کند که انعطاف پذيري اين سيستم و مشتري محوري از ويژگي‌هاي مهم آن است. بانك‌ها نيز مانند ساير بنگاه-هاي اقتصادي در فضاي رقابتي، درگير انتخاب سيستم Core banking بهينه براي خود بوده تا از طريق ايجاد تمايز در ارائه خدمات و يا کيفيت سرويس دهي، سهم از بازار بيشتري را براي خود ايجاد نمايند. شرکت پرشيا فاوا گسترش با شناخت کامل از نرم افزارهاي داخلي و خارجي حوزه بانکداري و همچنين احاطه کامل بر مفاهيم بانکداري متمرکز الکترونيک به عنوان مشاور و ناظر، با بهره گيري از متدولوژي ارزيابي، در انتخاب؛ خريد، پياده سازي، انتقال داده و راه اندازي سيستم بانکداري متمرکز الکترونيکي، در کنار کارفرمايان خود ارائه خدمت مي نمايد.


• نظارت بر استقرار پروژه هاي ERP و ...

اطمينان از تامين خواسته‌هاي كارفرما در يک پروژه نرم‌افزاري و تطبيق مراحل توليد نرم‌افزار از ديدگاه مهندسي با طرح‌ها و برنامه‌هاي از قبل تعيين شده و انجام پروژه براساس شرايط اختصاصي پيمان و رفع موانعي كه در هر صورت موجب اختلال در روند اجرائي پروژه مي‌شوند داراي اهميت فوق‌العاده‌اي مي‌باشد. ناظر پروژه ‌نرم‌افزاري از سويي بعنوان امين و نماينده كارفرما برروند اجراي پروژه و فعاليتهاي مشاور يا مجري براساس طرح‌هاي مديريتي پروژه نظارت داشته و از سوي ديگر شئونات حرفه‌اي وي ايجاب مي‌نمايد تا بهنگام لزوم، از منافع کارفرما و پيمانکار بطور يکسان و در جهت کاملتر انجام شدن پروژه حمايت نمايد. حساسيت وظايف ناظر در پروژه‌هاي نرم‌افزاري و ضرورت نظارت بر پروژه‌هاي مذكور با توجه به اين مطلب كه روند تكميل و پيشرفت اين پروژه‌ها بصورت فيزيكي قابل لمس و ارزيابي نبوده و تجديد عمليات فني جهت رفع نارسائي‌هاي سيستم در انتهاي كار مستلزم پرداخت هزينه‌هاي سنگين كمي و كيفي مي‌باشد بيشتر آشكار مي گردد. واضح است وجود يك جايگاه نظارتي در خارج از تيم پروژه به منظور نظارت بر پيشرفت كار بر اساس معيارهاي و استانداردهاي مطروحه امري لاينفك از انجام پروژ‌هاي نرم‌افزاري و فناوري اطلاعات است. از اين رو نظارت بر سيستم‌هاي اطلاعاتي به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش ريسك پروژه در سرلوحه فعاليت‌هاي اين گونه پروژه‌ها قرار گرفته است.

شرکت پرشيا فاوا گسترش با درک اهميت جايگاه نظارت و به عنوان مشاور ناظر در بسياري از پروژه هاي مهم حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، در راستاي اطمينان از دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده هر پروژه گام برمي دارد.